Hizmetlerimiz


Danışmanlık Hizmetlerimiz

Danışmanlık Hizmetlerimiz

• Altyapı ve üstyapı projelerinin inşaat yapım kontrollüğü ve müşavirlik yapılması

• Kamu ve özel sektör kuruluşlarına faaliyet alanlarında danışmanlık hizmeti verilmesi

• Belediye Altyapı işletmelerine yönelik teknoloji danışmanlığı yapılması

Binaların anahtar teslimi yapımında;

• İnşaat teknolojisi ve metodunun değerlendirmesi
• Proje Yönetim Planının hazırlanması ve takibi
• İş programının güncellenmesi ve kontrolü
• Bütçenin güncellenmesi ve kontrolü
• Sözleşmelerin yapılması ve takibi
• Maliyet kontrolü
• Proje ve Şantiye koordinasyon toplantılarının düzenlenmesi ve takibi
• Malzemelerin kontrolü ve onaylanması
• İmalatların kontrolü
• Değişikliklerin Yönetimi
• İmalat periyodik raporlarının hazırlanması
• Hakediş ve ödemelerin kontrolü, onayı
• Geçici kabul işlemlerinin yürütülmesi, tamamlanması
• Ödemelerin kontrolü ve takibi
• İnşaat teslim sürecinin tamamlanması